Sosyal Medya Yönetimi

Marka ruhunu yansıtan, hedef kitle odaklı, iletişim stratejisini tasarlar, raporlar ve yönetir.